BMD200-1氮吹仪

BMD200-1氮吹仪

温度控制范围室温:室温+5℃~ 150℃
控温精度:±0.5℃(@40 ~ 100℃)
控温精度:±1℃(@100 ~ 150℃)
显示精度:0.1℃
标配模块数:1
分类:氮吹仪

BMD200-1氮吹仪产品介绍

产品概述

氮吹仪主要应用于大批量样品的浓缩制备,如药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。
产品特点
● 每条吹扫针可独立控制、吹扫、流量调节、不浪费气体
● 气针位置可调,方便使用
● 温度即时显示、时间递减显示

技术参数

型号 BMD200-1 BMD200-2
温度控制范围室温 室温+5℃~ 150℃
控温精度@40 ~ 100℃ ±0.5℃
控温精度@100 ~ 150℃ ±1℃
同模块zui大温差@40℃ ±0.3℃
显示精度 0.1℃
升温时间(从40-150℃) ≤ 30min
标配模块数 1 2
气针长度 150mm
氮气流量 0 ~ 15L/min
尺寸(mm) 280×240×500
价格 RMB7800 RMB12900

适合模块

订货号 型号 模块 描述尺寸(mm)
AS-01081-01 BK01 49×φ6mm 96×96×49
AS-01081-02 BK02 49×φ7mm 96×96×49
AS-01081-03 BK03 25×φ10mm 96×96×49
AS-01081-04 BK04 25×φ12mm 96×96×49
AS-01081-05 BK05 25×φ13mm 96×96×49
AS-01081-06 BK06 12×φ15mm 96×96×49
AS-01081-07 BK07 16×φ15mm 96×96×49
AS-01081-08 BK08 12×φ16mm 96×96×49
AS-01081-09 BK09 16×φ16mm 96×96×49
AS-01081-10 BK10 12×φ19mm 96×96×49
AS-01081-11 BK11 16×φ19mm 96×96×49
AS-01081-12 BK12 9×φ20mm 96×96×49
AS-01081-13 BK13 9×φ26mm 96×96×49
AS-01081-14 BK14 4×φ28mm 96×96×49
AS-01081-15 BK15 4×φ40mm 96×96×49
AS-01081-16 BK16 49×0.5ml 离心管 96×96×49
AS-01081-17 BK17 25×1.5ml 离心管 96×96×49
AS-01081-18 BK18 25×2.0ml 离心管 96×96×49
AS-01091-01 BK19 96×0.2ml 离心管 78×114×26
AS-01091-02 BK20 96×0.2ml 微孔板 81×123×19

选购件:(增加选购件交货期7天)

1、氮气流量调节阀

BMD200-1氮吹仪相关产品